/Tër meti shk und Shqiperine/ Th.yhen xhamat e paIIatave në Durrës, rap.ortohet për dë me të sh.umta materiaIe në Tiranë

Tër meti shk und Shqiperine/ Th.yhen xhamat e paIIatave në Durrës, rap.ortohet për dë me të sh.umta materiaIe në Tiranë

Dy Iëkundje të fu.qishme kanë tro nditur vendin pasditen e sotme.

L.ëkundja e parë dhe më e fuq.ishme ishte 5.6 baIIë e shkallës Rihter, ndërkohë sh.kundja e dytë ishte 5.3 baIIë e shk.allës Rihter.

Epi.qendra e tër.metit ka qenë në Detin Adriatik, rreth 1 km nga qyteti i Durrësit.

Rap.ortohet se në Durrës dhe Tiranë janë shka.ktuar dë me të konsid.erueshme materiale.

Sipas informacioneve në media, në qytetin e Durrësit janë th yer xhamat e pall.atatave, si dhe një prej pa.llateve është nd.arë në dysh.

Po ashtu edhe në kryeqytet ra.portohet se ka pasur dë me të sh.umta materiale.

Të.rmeti i fuq.ishëm ka shka.ktuar pa.nik tek banorët, të cilët të tm.erruar kanë dalë duke vr.apuar nga banesat e tyre.

Lëk.undjet janë ndjerë thuajse në të gjithë vendin.

Fat.mirësisht ende nuk raportohe për persona të l.ënduar deri në këto momente.