/Tërmeti/ Flet sizmioIogu Rrapo Ormeni: Ja çfarë parashikohet në vazhim. G oditjet do vazhdojnë deri sa…

Tërmeti/ Flet sizmioIogu Rrapo Ormeni: Ja çfarë parashikohet në vazhim. G oditjet do vazhdojnë deri sa…

Ekspertët si.zmiologë bëjnë të ditur se rre.ziku nga ter.meti nuk ka kaluar.

Profesor Rrapo Ormeni i pyetur nga Panorama.al, bën të ditur se te.rmeti me epiq.endër në Durrës me mag.nitudë 8 baIIë, është ndjer dhe në qytetin e Tiranës deri në 7 baIIë.

Sipas tij, ter.metet nuk mund të parashikohen, por sipas rregullave të sizm.iologjisë, vatra e ter.metit do të ketë g.oditje të tjera më vogla në vijim.

Ai ka thënë se te.rmeti mund të ripërsëritet ditën e sotme, por dhe në ditët në vijim, gjithashtu mund te ketë lë.kundje edhe në javët e ardhshme derisa vatra të shuhet plotësisht.

“Ne gjykojmë që go.ditjet kryesore kanë kaluar, por në vazhdim mund të ketë pasg.oditje.

Tër.meti në Durrës është ndjer deri në 8 ba.llë, çka ka shkaktuar d.ëme në ketë zonë, ndërkohë që në Tiranë është ndjerë deri në 7 b.allë.

Ky ter.met do të shoqërohet me pasg.oditje që të vazhdojnë me ditë, javë apo edhe deri në muaj mund të vazhdojnë sepse është një ter.met i konsiderueshëm. Por jemi të mendimit që pasg.oditjet me kalimin e kohës do të vijnë duke u shuar. Do jenë gjithmonë e më të vogla deri sa të shu.hen dhe deri sa të vendoset gjendja e ekuilibrit.

Të.rmetet nuk parashikohen, por god.itja kryesore shoqërohet me një pasgo.ditje dhe sipas ligjeve të ter.meteve. Por ndonjëhërë pasg.oditja që është me e vogël se go.ditja kryesore, ndonjëherë në zonën e hidrocentraleve mund të jetë e rrez.ikshme, pasi go.ditja ka shkaktuar dë.me në godina edhe ndërtesa dhe pasg.oditja e gjën të gatshme dhe pasg.oditjet mund të sjellin dë.me”, tha për Panorama profesor Rrapo Ormeni.