/TERMETl që TRONDlTl Turqinë,SHlKONl reagimin e gazetares në studio dhe të këtij burri në xhami (Video)

TERMETl që TRONDlTl Turqinë,SHlKONl reagimin e gazetares në studio dhe të këtij burri në xhami (Video)

Ishin të shumtë personat të cilët janë zënë të befasuar kur një tër met i fuq.ishëm ka go ditur qytetin e Stambollit në Turqi.

Dy nga rastet që janë bërë viraIe janë ajo i një gazetare të një emisioni televiziv dhe një burri që po Iutej në xhami.

Spikerja siç edhe mund të shihet në pamje, ajo jo që largohet nga aty, por ten ton edhe të qetësojë të tjerët.

Kanë qenë këto dy momente që janë publikuar gjithashtu nga përdorues të rrjeteve sociale, përkatësisht reagimet e tyre.