/Tjetër të rmet shkund SERlSH Shqipërinë, ja ku ishte EPlQENDRA

Tjetër të rmet shkund SERlSH Shqipërinë, ja ku ishte EPlQENDRA

Një të rmet me ma g.nitudë 3.4 gradë i shkallës ri.chter ka go ditur sërish vendin vetëm pak minuta më parë dhe ep.iqendra e tij ishte Deti Adriatik.

Qendra Europiane e Monitorimit të Të rmeteve e ka klasifikuar atë si 4 baIIë për shkak të thellësisë së vogël, vetëm dy kilometra.

L.ëkundja është ndjerë përafërsisht si sot një javë më parë në të njëjtën orë, dhe me epi.qendër thuajse të njëjtin vend dhe në të njëjtë theIIësi.