U bίe diçka nga qieΙΙi në oborr, nuk u besοjηë sγve kur shohin…

Një burrë i fs hehur në rrotat e një avioni, përfundoi në oborrin e një qytetari të Londrës.

Avioni ishte duke u përgatitur për zb ritje në aeroportin e Londrës, por kur ka hapur rrotat, një emi grant nga Kenia që ishte fshehur aty duket se ka r ënë drejt v.dek jes.


Po lic ia zb uloi se vik ti ma ishte fshehur te ndarja ku futej rrota e avionit.

Ata gjetën aty ushqim dhe pak ujë. Avioni nsiej nga Kenia, nga ku ka ardhur dhe klandestini.