V.αjza shkon për të kërkuar ρυnë si shitëse, ρërgjigja e shefίt e Ιë pa f.jαΙë…

Realiteti shqiptar për të gjetur punë në profesion pas mbarimit të shkollës, është i pashpresë.

Të rinjtë shpesh u drejtohen pozicioneve më të “arritshëm” ku me pak fjalë “nuk u duhet mik” për ta fituar e megjithatë edhe këtu u duhet të p ërballen me sfidat e jetës.

Mirësjellja është kthyer në një vlerë të harruar për shqiptarët prej kohësh tashmë per me shume info ndiqe videon e me poshtme.

Re aliteti shqiptar për të gjetur punë në profesion pas mbarimit të shkollës, është i pashpresë.