syntax error, unexpected '<', expecting end of file

VENDOSI KAMERA NË SHTËPI, KUR E PA ÇFARË l BËNTE KUJDESTARJA NËNËS l IKU TRURl (VIDEO)

Një vajzë me emrin Miriam Marino e kishte nënën të prekur nga së,munda e alzhaimerit.

Ndërsa në pamundësi që t’i ndihmonte dhe qëndronte afër shkaku i punës, ajo mori një kujdestare që të përkujdesej për të.

Njërën nga ditët ajo i vuri kamerat nëpër shtëpi dhe përcolli gjendjen gjatë orarit të punës.

Me ç;rast u tm,errua kur e pa se çfarë dh,une po udhtrohej ndaj nënës së saj nga kujdestarja që ajo kishte punësuar….

https://youtu.be/uN_nFf21bOM