/Vendosi kamera në VlTHET e saj, ja çfarë iu bëri m eshkujve

Vendosi kamera në VlTHET e saj, ja çfarë iu bëri m eshkujve

Një minikamera e vendosur në të pa.smet e një vajze se.ksi, ka filmuar vështrimet e shumë njerëzve drejt saj.

Vajza ishte veshur me një palë tuta të ngushta, që nxirrnin më së miri në pah të pa.smet e saj, në mënyrë që të verifikonte me anë të kameras sa vështrime do të tërhiqte.

Në një xhiro të shkurtër që ajo ka bërë në një rrugë kryesore, ka marrë rreth 60 shikime, nga meshkuj të moshave të ndryshme, por edhe femra.

Madje edhe dy besimtarë ortodoksë hebrenj kanë kthyer kokën drejt të pa.smeve të saj.

https://youtube.com/watch?v=wAN1msFgBjU%3Ffeature%3Doembed