Vetëm 2% e njerëzve arrijnë të gjejnë VRASËSlN te kjo foto/ Po ju e gjeni dot

0
264

Misteret e vra  sjeve janë shumë argëtuese si dhe sfiduese në të njëjtën kohë.

Meqë ra fjala a e ke zgjidhur ndonjëherë me sukses një mister vr   asjeje?


Këto teste janë shumë argëtues për t’u zgjidhur, por është e nevojshme që të vësh trurin në punë për të marrë rezultat.

Për fat të k  eq jemi të përqëndruar tek ushtrimi i trupit duke harruar që të ushtrojmë trurin.

Në të  të majtë shihni tr  upin e një gruaje të vd  ekur në një pellg g  j  aku. Ajo është v  rarë b  rutalisht, por pyetja është kush e ka vr  arë.

Katër të dyshuarit kanë nga një numër sipër tyre, arrin ta dallosh se cili është vr  asësi?

Mos u nxito, mendo me kujdes, e nëse nuk e gjen vetë më poshtë ke përgjigjen

Vra  s  ësi është personi numër 4. Ja pse

1- Th  ika ( a  rma gjendet afër vi  ktimës jo në tavolinë)
2- Ka veshje të çrregullt (mëngët i ka të përthyera, kjo tregon se ka qenë pjesë e një ko nflikti)

A mundët ta gjenit ?