(Video) Dalin pamjet nga e keqja e madhe që ndodhi pasditen e sotme, banorët me Iot në sy: Zhurmë dëgjuam dhe ballkonet e shpëtive u shkëputën dhe…

0
565

Ministria e Shëndetësisë në Liban në vend raportoi për një numër shumë të madh të lën duarish.

Ndërsa, xhamat u th yen nga ndërtesat dhe ballkonet u shkëputen nga impa kti, është shprehur një dëshmitar për agjencinë e lajmeve Reuters.

Nuk është ende e qartë se çfarë e ka shka ktuar shpë rthimin dhe se çfarë lloj eks plo zivash ndodheshin në magazinë.

“Pashë fla kët dhe tymin që dilnin mbi Beirut. Njerëzit po ulër isnin, vraponin dhe ishin të gja kos ur. Ball konet u shk ëput ën nga shtëpitë.

https://youtu.be/SU4tqmw_qR4