/Vinte një erë e CUDlTSHME, banorët tme rrohen kur zbulojnë se çfarë kishte brenda këtij pusi

Vinte një erë e CUDlTSHME, banorët tme rrohen kur zbulojnë se çfarë kishte brenda këtij pusi

44 tru-pa të pajet-ë të fsh-ehur në një pus në shtetin e Jalisco në Meksikë janë zbuluar nga ekspertët mjek oligjorë.

Mbe-tjet njer-ëzore u zbuluan jashtë qytetit të Guadalajara dhe ishin fsh-ehur në 119 çanta të z-eza.

Mb-etjet u zbuluan në fillim të shtatorit, kur banorët e zonës filluan të ankoheshin për er.ën.

Jalisco është zemra e një prej ban-dave më të dhu.nshme të dr.ogës në Meksikë dhe kjo është gjetja e dytë më e madhe e tru-pave të paj-etë gjatë këtij viti.

Pjesa më e madhe e tru-pave u pr-enë, kështu që autoritetet duhej të bashkonin pjesë të ndryshme për t’i id.entifikuar ato.

Shumë pjesë të trupit ende mbeten të paidentifikuara.

Një organizatë lokale për kërkimin e njerëzve të zhd-ukur i ka bërë thirrje qeverisë të dërgojë më shumë specialistë për të ndihmuar në identifikimin.

Ata thonë se departamenti i mje-kësisë ligjore është i mbingarkuar dhe nuk ka aftësitë e nevojshme për të përfunduar opera-cionin.