/ZbuIohet MlSTERl, ja pse gratë nuk mund të veshin rroba të bardha gjatë takimit me Papën…!!!

ZbuIohet MlSTERl, ja pse gratë nuk mund të veshin rroba të bardha gjatë takimit me Papën…!!!

Gratë duhet të vishen me të ze za kur janë në takim me Papën dhe për këtë ka një ar syetim go xha interesant të Kishës Katolike.

Pa marrë par asysh nëse jeni apo jo ndj ekës i lajmeve për Papën, ka diçka të pash mangshme që ju e shikoni në çdo kro nikë televizive në takimet e liderëve botërorë me Papën, gratë janë të veshura me të ze za.

Por, çfarë do të thotë kjo, a është Papa i vetmi që mund të vishet me të bardha?Së pari ne duhet t’ju sqa rojmë që për të pasur një takim me

Papën ju duhet të pyesni apo të merrni leje shumë muaj para tek autoritet përk atëse dhe duhet të shikoni rregullave që duhet t’ju përmbaheni.

Por rregulli më mis terioz është veshja e grave me të z eza, ato nuk mund të veshin të bardha dhe arsyeja është kuptimi që mbartin ngjyrat.

Sipas Kishës Katolike gratë duhet të veshin të zezën kur ato janë përballë Papës për shk ak se për faqëson përulësi dhe dev otshmëri.

Përveç kësaj, veshja juaj duhet të mbulojë krahët, fundi duhet të jetë nën gju, dhe të vënë një vello që mbu lon fytyrat e tyre.Prisni, pse po Reina Letizia mund të veshë të bardha?

Kjo sepse mbretëresha e Spanjës ka priv ilegjin “du blanc” ose “priv ilegjin e Bardhë”, dhënë për gratë ose mbretëreshat me pozita të larta në politikë.

Ato janë dhënë vetëm për mona rkët katolikë apo gratë e udhëheqësve katolikë.

Kush mund të veshë rroba të bardha sot në takimin me PapënMbretëresha e Spanjës, mbretëresha Paola e Belgjikës, duke shës María Teresa e Luksemburgut, Princesha Charlene de Monaco dhe mbretëresha Matilde de Bélgica.

Dhe në qoftë se jeni duke pyetur veten për Mbretëresha Elizabeth II të Anglisë, mbani mend që ajo duhet të veshë të ze zën.