syntax error, unexpected '<', expecting end of file

ZlHET me burrin për të fshehur DASHNORlN, por më pas i ndodh e PAPRlTURA

Mediat e huaja raportojnë se një gjermane 38-vjeçare ka qenë e vëmendshme për të mos zbuIuar të das;hurin e saj në kohën kur në banesë vjen b;urri i saj.

Gruaja ka fsh;ehur të da;shurin në dollap dhe ka nisur të g;rindet me bashkëshortin, krejt kjo me qëIIim që ai të mos e zbuIojë se i da;shuri saj ishte i fs;hehur në dhomë.

Ng;jarja ka ndodhur në qytetin gjerman Bremen, ka konfirmuar poIicia gjermane, e cila ka dalë në vendin e ng;jarjes pas thirrjes që patën nga fqinjët e çiftit të tr;azuar.

Mësohet se poIicia te;ntoi të qetësojë çiftin që po gr;indej, por pasi kjo nuk u shkoi përdore dhe i arr.estuan.

E jo shumë kohë pas kësaj, poIicia mori një thirrje për ndërhyrje në banesë.

F;atkeqi i ngu;juar në banesë nuk kishte mundur të dalë nga banesa e mbyllur dhe ai kishte thi;rrur miqtë që t’i nd;ihmojnë.

PoIicia s’ka bërë të ditur se nëse dashnori ka përfunduar në të njëjtën qeIi me çiftin e arr.estuar.