Β. υrri i shkruan grυαs se do shkonte në h. oteΙ me sekretaren, ‘ha kmαrrja’ e saj ishte briΙiante

Historia e këtij çi fti mund t’ju duket e njohur, por ‘hak marrja’ e gruas jo. Ky burrë e lë gruan e tij për sekr etaren por përgjigja e të shoqes është fantastike.

Një ditë ai i shkruante të shoqes se, pavarësisht se ndiente tër heqje për sekr etaren e tij, zemra e tij i përkiste gruas.

“E dashur gruaja ime, ti do e kuptosh që, tani që je 54 vjeç, unë kam nevoja që t’i nuk mundesh t’i përm bushësh.

Unë jam i lumtur me ty dhe sinqerisht besoj se nuk do e marrësh për keq fak tin që, kur të marrësh këtë mesazh, unë do të jem në Hotel Confort Inn me Vanesën,

sekr etaren time, e cila është 18 vjeç. Mos u zem ëro, do të jem në shtëpi para mesnate”.

Dhe përgjigja e të shoqes ishte:“I dashur burri im, e mora mesazhin tënd dhe dua të të falënderoj që më lajmërove.

Përfitoj nga ky rast për të të kujtuar se, edhe ti je 54 vjeç. Veç kësaj, të informoj se kur ti të jesh duke lexuar këtë mesazh,

do të jem në Hotel Fiesta me Michelin, ins truktorin tim të tenisit, që ashtu si sekretarja jote, është 18 vjeç.

Duke qenë se je një biznesmen i njohur, dhe për më tepër i diplomuar në Matematikë, mund ta kuptosh kollaj se ne të dy ndodhemi në si tuata të ngjashme por… me një dallim të vogël:

’18 hyn më shumë herë tek 54-a, se sa 54-a tek 18-a… Kështu që, mos më prit deri nesër.Një puthje nga gruaja jote që të kupton shumë mirë…”