GJETl një KUTl s ekrete të vitit 1951…

Një ngjarje me një kuti s;ekrete!A është normale të gjesh një kuti të mbushur me dollarë? Ky çift amerikan u bekua me një fat të tillë dhe më besoni se fati i tyre më bën…