Ηυmbi jetën pas sëmυηdjes, burri thirrje nga arkiυοli: Hαpeni këtë m..t, është shumë errësirë…

Ndoshta nuk keni parë kurrë një ce/remoni të tillë mo.rto re, teksa të gjithë familjarët dhe të pranishmit,

pasi va.rros jes së të dashurit të tyre shp ërt hejnë në të qeshura. Epo për këtë është kujdesur vetë i nd jeri, për t’ua bërë largimin edhe më të lehtë…

Shay Bradley, i njohur gjithmonë si një njeri me shpirt humori, u kujdes që t’i dhuronte të qeshura njerëzve të tijtë dashur edhe pas vd.ekj es.

Sapo ar.ki voli arriti në fund, një zë i regjistruar nga ai vetë u dëgjua nga brenda ar kiv.olit: “Ej, ku dre qin jam këtu? Më nxirrni!

Është shumë errësirë! Pr ift është ai që po dëgjoj? Jam Shey, brenda në kuti. Ja, përpara jush! Kam vd.eku r!”

Familjarët e miqtë qeshën në mënyrë hi ster ike ndërsa Shay, i hu/mbi jetën pas një së mu ndje, dha në këtë mënyrë lamtumirën e tij të fundit.