Κjo është n υsja shkοdrαne që trαd. htόηte b υrrin me kuηαtin

Kaseta ishte pothuajse 5 minutëshe dhe ajo u vendos në një ekran të madh gjatë ceremonisë martesore,

ishte menduar paraprakisht një gjë e tillë me qëllim për të po.sht.ëru.ar “gruan t.ra.dh.tare”. 

Video u bë menjëherë vir ale dhe shka k toi shumë rea gim e në rrjet, disa prej tyre mendonin se video

është reale dhe në drejtim të gruas vërshuan një mori komentesh neg at ive.

Disa të tjerë mendonin se klipet janë përdorur si marifet marketingu për të tërhequr sa më shumë shikues.

Video e pu/blikuar po bën xhiron e botës, në të shihet çifti i cili ishin vendosur pranë njëri tjetrit.dhe po shikonin në praninë e familjarëve dhe miqve filmimet e videos. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *