Ρ. όzicioηi “Puna nga shtëpia” e shtαηgi botën – kështυ dυket…!

Gjëja e parë që duhet të bëni është të siguroheni që thirrja video me punëdhënësin tuaj dhe kolegët tuaj të jetë akoma e vlefshme.

Nëse gjithmonë keni dashur të vendosni letra dhe dokumente nën tryezë përpara se të ndërmerrni ndonjë veprim,

dhe keni qenë të shqetësuar se mos ju pushojnë nga puna, tani është shansi juaj të bëni fantazinë tuaj të vërtetë. 


Provoni pozën “puna nga shtëpia” dhe bëhuni shefi i vetvetes.

Sidoqoftë, së pari duhet të siguroheni që thirrja video të zgjasë ose thjesht ta fikni laptopin tuaj plotësisht.

Për ta përsosur këtë pozë, afrohuni pranë tavolinës suaj në shtëpi dhe vendoseni partnerin tuaj në një karrige,

kthejeni atë në mënyrë që shpina të qëndrojë në karrige dhe ai të mbështetet mbi të me krahët e sipërm.


Gruaja më pas duhet të ulet në or ganet gje nitale të tij, me kurrizin te partneri i saj. Ajo gjithashtu duhet të mbajë duart në pjesën e pasme të karriges, me këmbët e mbështetur në të.