Ρoz icioni qe po e ρraktikoin çdo n. atë te gjith çi ftet dhe po iu i garanton kën aqësi të çm. endυr !

Dëshironi të nd izni pa.sion në dhomën e gjumit? Eksp erimentimi me poz icione të ndryshme të se.ksit është një mënyrë e thjeshtë për t’i dhënë një shtysë jetës suaj të se.ksit.

Por ka edhe disa mënyra të tjera të cilat ju vijnë në ndihmë dhe ua bëjnë jetën tuaj in.time edhe më të zj arrtë.

Dhe tani, ka një lëvizje tjetër të çuditshme që ju do të dëshironi ta mësoni përmendësh për më vonë.

Në këto ditë festash, shumë çif te kanë provuar poz icionin se.ksual të “Turqisë”. 

Ndoshta nuk ju duket shumë interesante, por… ja si kr

yhet ky pozicion: Në pozicionin e misionarit, gruaja duhet të shtrihet me shpinë dhe këmbët e saj t’i ngrejë në ajër.

Partneri para pe.netr imit, duhet t’i shtyjë këmbët e saj mbi kokën e partneres dhe më pas të nisë pe.netrimin.

Ndërsa kë rcen me entu ziazëm, ata janë në gjendje të kapen në këmbët e nënshtruara për mbështetje.

Kjo është një lëvizje që ju siguron një kën aqësi të shumëfishtë pasi ky poz icion i lejon djalit të sti mulojë atë më thellë.

Ju mund ta nisni ngadalë, dhe më pas nëse ju pëlqen, mund ta ndr yshoni ritmin, shkruan Daily Star.