February 26, 2024
Lajme

Ѕa kohë d υrojnë f emrαt pa krγer mrrd hënίe?! E ρаbеѕυeshme cfare iu ndod h kur kαΙojnë më shυmë se..

Sa mund të durojnë femrat pa bërë s e.ks dhe se cilat ishin efektet që sillte mos aktiviteti sek.sual?

Kësaj pyetje i ka dhënë përgjigje Revista gjermane “Petra”, e cila zhvilloi një sondazh ku morën pjesë më shumë se 1000 gra nga mosha 29 deri në 39 vjeç.

Edhe pse pritshmëritë ishin se femrat nuk mund të durojnë gjatë pa se.ks, nga ky hulumtim rezultoi se 58% e të

anketuarave thanë se fare lehtë mund të durojnë pa se.ks! 33% pranuan se kanë mbi 2 vjet pa bërë se.ks,

40% deklaruan se kanë më shumë se 1 vit pa marrëd.hënie, dhe 27% se kanë mbi 6 muaj pa raport se.k sual.

Ndërkohë sa u përket efekteve anësore, ekspertët thanë se mungesa e marrëd hënieve se. k suale ishin më se të dukshme.

Femrat që kishin 3 muaj pa bërë s.eks filluan të shfaqnin sjellje disi të çorientuara,

ato që kishin 6 muaj pa s.eks shfaqën shenja stresi dhe ato që kishin 1 vit pa kryer marr ëdhënie se.k suale ishin një hap para shtrimit në… ‘çmen dinë’. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *