16-υ jeçαrja ργet mjekυn: A të dë.mton …ksi në mos hën time? Përgjίgja do t’ju b efαsoj…

Pyetja e vajzes: Une jam një vajzë 16 vjeçare dhe jam e fejuar. Kam bërë se ks me të fejuarin që është 15 vjeç.

Doja të dija a të dëmton sek si në moshë të vogël?Nuk pendohem që e kam bërë se të dy e dëshironim këtë gjë,

por tani kam frikë se mos ndoshta lë ndonjë pasojë mbrapa. Pres përgjigje. Faleminderit për mirëkuptimin. 

Përgjigjia e mjekut: Se ksi është gëzim dhe të rinjtë bëjnë mirë që bëjnë s eks. Por duhet kuptuar se çfarë se ksi bëjnë.

Në qofte se ti put hesh, përk ëdhelesh, fërkohesh, mast urbohesh me të das hurin tënd deri sa arrin orga zmën, kjo nuk ka ndonjë të keqe.

Por në qoftë se ti bën s eks vag inal penetrant që 15 vjec, ti nuk bën mirë edhe sikur me këtë djalin që ke të martohesh (një çudi).A je ti gati të bëhesh një nënë që në moshën 15 vjeçe?

A je ti gati të përballosh një sëm undje se ksu alisht të transmetueshme, shumë prej tyre të rrez ikshme për shëndetin? Këto janë pasoja të sek sit pen etrat va ginal, që e ka të vështirë një vajzë e moshës tënde t’i përballojë.

Ndaj unë them dhe insistoj mos bëni s eks vagi nal pene trant përpara se të bëheni 18-19 vjec. Ka plot mënyra të tjera që të kë naqeni se ks ualisht vetë ose me dash norin.

Fizikisht ti je e pjekur për s eks në moshën që ke, por nuk je akoma psiko-emocionalisht e gatshme, për të perballuar pasojat e se k sit vag inal. Ndaj edhe pse keni filluar përpiquni të hiqni dorë nga se k si vagi nal.

Nuk më thua sa vjeç është djali jot. A je ti e sigurtë se do përfundosh në martesë me këtë djalë? Vajzat e moshës tënde provojnë dhe gëzojnë ma rrë dhënie s ek suale të sinqerta me shumë djem deri sa të fejohen e martohen.

Kjo është adoleshenca.Martesat e hershme nuk janë aq te mira. Lexo në blog për këto ma rrë dhënie të të rinjve, por më shumë do të gjesh tek libri “S ek si është Gëzim” që do të dalë së shpejti.