Ajo është sh tαtzaηë, po ai do nga mb. raρa, zbuΙohet e υërteta e hίdhυr e këtyre ç ifteυe…!!

Mar rëdhënia s e ksuale gjatë nëntë muajve të sh tatzanisë është krejtësisht normale e madje rekomandohet qe te forcohet sa më shumë mar rëdhënia në çift.

Nëse shtatzënia vazhdon në mënyrën më të mirë dhe nuk ka probleme ju duhet të flisni me gjinekologun nëse mund të kryeni s eks a nal.

Por s e ksi a nal mund të bëhet, pasi më parë të dini çfarë rr e ziqesh ka.

Nëse nëna gjatë periudhës së sh tatzanisë ka probleme me k apsllëkun është më mirë që ta shm angni.

Një element tjetër i rëndësishëm që duhet marrë parasysh është marrja e infeksioneve. Ndodh që b akteret nga r ektumi mund të arrijnë lehtë në v aginë.

P enetrimet a nale në shtatzëni nuk rekomandohen vetëm në disa raste:

Nëse keni rr ezik për të abortuar, nëse keni lindje të parakohshme, nëse keni gj a kd erdhje dhe nëse shtatzania juaj është në rr ezik.Ju lutem mos e provoni kurre nga mbrapa…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *