Bota është mahηitur me atë çfarë ka bërë ky djaΙosh për nënën e tij

Nëna është përsoni me më së shumti vlerë në jetën tonë pa dyshim.

Ky djalosh kreativitetin e tij ka vendosur që ta shfrytëzoj në një vend shumë të duhur. 

Ai në ditën e nënës, kishte gdhendur një gur duke e dizajnuar atë me dukjen e nënës së tij dhe e ka befasuar atë.

Puna e tij i ka marrur kohë dhe përkushtim të madh por në fund ka dalur një vepër e madhe arti dhe një formë e mahnitshme e shprehjes së dashurisë ndaj nënës.

Për ju kemi sjellur fotografi gjatë punës dhe realizimit të kësaj vepre madhështore nga ky djalosh. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *