E hαbitshme/ V. αjza e re ngeΙ sh. tαtzënë në bυrg, askυsh nuk e di si…!!

Ngjarje me të vërtetë e habitshme në SHBA.Një vajzë e re ka mbetur shtatzënë teksa ishte brenda në qeli, e askush nuk mund ta shpjegojë si.

Një vajzë 26-vjeçare Latoni Daniel PaiyKree, nga Cosa, në Alabama, SHBA, po v u an një dën i m prej 17 muajsh

për bashkëpunim në vr.a sje, ndërkohë që ka mbetur shtatzënë teksa ndodhet në qe.li.Historia po bën bujë në media, pasi familja d y shon se

ajo mund të jetë pë rdh.un u ar ose kë.rcë nu ar. Vajza po vijon shtatzëninë, ndërkohë që thotë se nuk e di se si ka ndodhur.

E reja përfundoi në bu.r g pasi ishte në drejtimin e makinës në të cilën hipi ish i dashuri i saj,

Ladaniel Tuck, i a kuz u ar për vje dh jen dhe v.rasj en e një të moshuari 87-vjeçar në dhjetor të vitit 2017.Tashmë për shkak të situatës, e reja do të transferohet në një b u.rg tjetër.

Ndërkohë familjarët i kanë kërkuar po lici së që të hetojë rastin, pasi vajza thotë se nuk mban mend që të ketë ndodhur asnjë raport se.ks u a .l.

Sipas të vëllait Terrell Ransaë, ajo mund të jetë pë rdh.un u ar, pasi i janë bërë qetësues, ku ka qenë e pav etëdijs hme.

“Fëmija do të kujdeset dhe duhet, pasi ime motër nuk do të abortonte kurrë, pavarësisht situatës. Ajo thotë se fëmija është një bekim nga zoti”, thotë i riu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *