Grυaja e m. αrtuar: Βëra …ks me υjehrrin nga lNATl i b.υrrit

Por tani babai i tij më dërgon mesazhe se.ksi duke më kërkuar që ta bëjmë përsëri. Mesazhi i tij i fundit ishte kë.rcënues. Ai më tha se do t’i tregojë djalit të tij se kishim marrëdhënie se.ksuale përsëri.

A vazhdoj ta bëj se.ks me babanë e tij apo t’i tregoj burrit? Ja përgjigja e psikologes:

Ju duhet të tregoni vjehrrit se ju nuk do të bëni se.ks më të . Qëndrimet e tij ndaj grave dhe se.ksit janë egoiste.

Mungesa e respektit për gratë është modeli i dashuri juaj, ai u rrit me të dhe do t`I ketë qëndrimet e tij – madje edhe sjelljen e tij të kohëve të fundit.

Babai i tij do të humbasë respektin e djalit të tij, nëse ai pranon të ketë marrëdhënie se.ksuale me ju dhe shpresojmë se kër.cënimet e tij nuk do ta arrijnë qëllimin.

Jini e forte, por e qetë me të dhe ai ka më shumë gjasa të tërhiqet.

Nëse besoni se ai do t’i tregojë djalit të tij, atëherë, më mire është që t`i tregosh ti e para. Thuaj sa keq ishe kur e kuptove se ai të ka tra.dhtuar.