February 25, 2024
Lajme

HARROJENl ρaraIojën e mos u Iodhni çυna, ja si e arrijnë kυImin e KË ΝAQËSlSË gocαt

Sipas asaj qe konstatojnë shkencëtarët e Universitetit të Otavës, çelësi i kënaqësisë s*k.suale te femrat gjendet në trurin e tyre e jo ne trup.

Ndaj, nga sot e tutje harrojeni paralojën.

Në studim ata kanë intervistuar femrat të cilat kanë vështirësi në arritjen e o.r.g.azmës.

Nga pergjigjet e tyre u zbulua që tek femrat nuk ndikon as zgjatja e paralojës, as madhësia e organit gj.enital të mashkullit, madje as teknika, por fokusimi i tyre dhe relaksimi gjatë s*k.sit.

Veç kësaj, shkencëtarët kanë konstatuar që stimulimi i mendimeve erotike tek femrat e bën më të lehtë kulmin seksual.

Kështu që më shumë fokusohen në mendimet mbi seksin, lexojnë literaturë er.otike apo imagjinojnë skenarë s.eksi.

Aftësia e përqendrimit në vetëaktin e seksit dhe ndjenjat fizike, si edhe relaksimi i tillë që gjatë marrëdhënies seksuale të mos mendojnë fare për brengat dhe telashet e përditshme, janë qenësore për org.azmën femërore.

“Sipas një rregulli, femrat këtë aftësi e përmirësojnë nga viti në vit, andaj ato më në moshë shumë më lehtë arrijnë or.gazmën sesa femrat më të reja”, thotë autori i studimit Paska de Suter.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *