“Me 2.000 euro nuk jetohet”, flet vajza e bizηesmenit shqiptar…

U bë e njohur me serialin ‘O sa mirë’, bukuroshja e ek ra nit Erza Ramuka ka rea guar së fundmi në emi sionin

‘Gla mour Zone’ në RTV ORA, mbi një deklaratë që ka bërë xhi ron e rrjetit. 


Vetëm pak kohë mëparë, pu shtoi por talet një deka ratë ku ajo tha se ‘Me 2.000 euro nuk jetohet në Kosovë’.

Ester Bylyku: Cili ka qenë momenti yt më i sik letshëm tel eviziv? Erza Ramuka:

Ka qenë një in ter vistë që kam dhënë në emis ion in ‘n’Kosov S h ow’. Unë asnjëherë nuk kam thënë me 2.000 euro nuk jetohet në Kosovë.

Po rtalet e kanë tril luar këtë për kl ikime. Në Kosovë dhe në të gjithë botën jetohet sipas mundësive, dikush me një rro gë të vogel,

dikush me ndi hmë soc iale, dikush me një rrogë mes atare.Nuk do të shprehesha asnjëherë në atë menyrë.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *