February 25, 2024
Lajme

Nga dαsma në spitaΙ: E tmεrrshme çfarë i gjejnë nυses në kokë

Në ditën më të lumtur të saj, Kelly përfundon në sp ita l. Në ditën e dasmës asaj i filloi d hi m bja e kokës, që nuk e kishte për herë të parë.

Asaj kohë pas kohe i dh im bt e koka, mirëpo mendonte se nuk ishte serioze, pa shkuar asnjëherë te m jek u.


Familjarët e saj menduan se Kelly bënte kështu nga a nk th i, por më pas gjërat filluan të bëheshin serioze, dhe ditën e dasmës iu pë rke që su a gje ndja.

Doktor Edëard Panacek, fillimisht mendoi se nuses i duhej një ps ikiatër, por jo!

Kur e dërguan në sp it al dhi m b ja e kokës ishte e t merr shm e, dhe e kuptuan se Kelly ishte pickuar nga një lloj lavre në formë të fluturës që njihet me emrin “Ostidie”, dhe në kokën e saj ishin shumuar këto larva për një kohë të gjatë.

Ajo u fut në op era cio n, i cili rezultoi me shumë sukses pasi ia hoqën të gjitha lavrat dhe Kelly iu kthye gjendjes normale, duke mos pasur më dh imb je mirëpo dasma e saj u an ul ua.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *