Ruajtën υ.rgjë..rinë për ditën e parë të m. artesës, kur filluan ta b. ëjnë zbυluan të υërtetë e frίkshme

Ata e kishin ima gjinuar tërësisht ndryshe ditën e tyre të martesës, e më konkretisht, natën e parë të martesës.

Të dy, kur ishin njohur ishin të vi.rgjër, dhe marrë sh kak edhe nga besimi i tyre, kishin vendosur që për herë të parë do të bënin dashuri kur të martoheshin.

Pas dy vitesh ata martohet, por nata e parë e tyre rezultoi një tr aumë e madhe për vajzën.Ben Coussens 31 vjeç dhe bashkëshortja e tij 28 vjeç are,

Emily, atë natë zbu luan se ajo vuante nga një së.mundje e veçantë, fi zike dhe ps.ikologjike, e cila nuk e lejonte që të kryente mar.rëdhënie sek.sua.le.

Pas kontrollit me mjekun, ajo u dia.gno.stiku me va.gin.izëm, një rast ku muskujt va.gin.ale sht.rë.ngohen kur te ntohet dep.ër.timi.Iu deshën

6 vite deri sa ajo ishte krejtësisht normale dhe jeta e saj se.ksu.ale nuk kishte më probleme,

e këtë e arriti me terapi fi.zike si dhe me se anca me ndihmë të psikologëve. Tashmë ata janë të lumtur, dhe janë bekuar me një vazjë.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *