Sh okon 17 υjeçari: Shkoj në shtëρinë e shokυt υetëm ρër ti q* m αmin

Rubrika Deidre është në kua dër të The Sun, rubrikë në të cilën njerëzit i shpër ndajnë përv ojat e pro bl emet e tyre dhe kërkojnë këshilla nga stafi i Deidres.

Një djalosh, rrëfen se si shkon në shtëpinë e shokut të tij vetëm për të bërë s e.k s me nënën e tij, dhe për këtë kërkon këshillë nga stafi i Deidre se çfarë duhet të bëjë.

“Të nderuar Deidre, Unë kam bërë s e. k s me nënën e shokut tim pas një ndeshje ra gbi. Jam ndjerë sikurse jam mbi gjithë botën dhe që nga atëherë kemi filluar të shihemi çdo ditë.

Unë jam 21 vjeçar, ndërsa nëna e shokut tim është 41 vjeçare. Shoku im më kishte njoftuar me nënën e tij pas lojës. Ishte një j o.sh j e e menjëhershme. Ajo duket e mahnitshme për moshën e saj dhe ishte shumë e lehtë për të folur me të.

Ajo e ka tru pin shumë s e .k s i dhe një buzëqeshje të le zetshme. Kur shoku im kishte shkuar në shtëpi, nëna e tij kishte thënë se duhet të shkoj të blej disa gjëra në dyqan.

Unë mendova se aty do të ishte mundësia më e mirë për ta pyetur atë nëse dëshiron të vijë në shtëpinë time për të pirë kafe para se të shkoj në dyqan, dhe ajo kishte pran uar. Banesa ime ishte pak e ç’rregulluar dhe kisha filluar ta rregulloj.

Ajo kishte filluar të më ndihmoj – por kur jam kthyer në dhomën e nden jës ajo kishte qenë duke i he qur të b ends hmet e saj… Unë kisha hum bur komplet. Ajo kishte buzëqeshur dhe kishte filluar të ecë drejtë meje. 

Kishim filluar të pu themi dhe kishte qenë s e.k s i më i mahn itshëm ndonjëherë. Më kishte pëlqyer tejet mase. Tani takohemi aq shpesh sa mundemi. Por, problemi është se ajo është e mar tuar dhe i ka edhe dy fëmijë tjerë.

Unë shkoj aty me arsyetimin se po e vizitoj shokun tim. As ai, e as pjesa tjetër e familjes nuk ia kanë idenë se ne bëjmë s e.k s. Veç kësaj, situata është disi shumë e te.n s io n u ar kur jemi të gjithë në të njëjtën dhomë.

Ne pu.th emi fshehtazi në kuzhinë.Unë dua të vazhdoj ta shoh atë, por nuk e di nëse do të funksionoj”. Këtu e kishte përfunduar djaloshi 21 vjeçar his torinë, duke kërkuar këshillë nga Deidre se si të ja bëjë.

Për këtë, Deidre e ka një përgjigje shumë të thjeshtë të cilën lajmi.net e sjellë për ju:
“Duhet të ndaloni. Ju nuk jeni duke e menduar këtë me të vërtetë. Vetëm mendoni se si do të bëhet kur shoku dhe familja e tij e zbulojnë se çfarë keni qenë duke bërë ju dy.

Kjo mundet të ia përfundoj asaj martesën dhe ta lë me pr ob leme em ocionale, veç kësaj, edhe shoku juaj do të filloj të ju u.rr e j. Thuaj asaj që afera juaj duhet të n daloj dhe t entoni që ta sh mangni atë sa më shumë që është e mundur”, shkruan Deidre.