Shpejtësi e “ç’mendυr” rrugëve të qytetit, kjo video do t’iu lë gojëhαρur!

Të shpeshta janë rastet kur veturat kalojnë çdo limit të shpejtësisë në Kosovë.

Përpos që kalojnë shpejtësinë bëjnë edhe thy/erje të tjera të rreg/ullave në tr/afik. 

Ndërsa dy natë më parë rreth orëve të vona të natës një veturë në shpejtësi shumë të

madhe ka go/ditur disa vet/ura të cilat ishin të par/kuara në një lagje të Gjakovës, por që për fat të mirë nuk ka persona me lën/dime të rënda.

Padyshim se kjo shpejtësi mund të ketë shk/aktuar shumë dë/me dhe vi/ktima në njerëz në rast se ndokush do të ishte aso kohe në atë anë.

 SHIKO VIDEON