Ta b. ësh kur f emra është me “αto”, shοkon gjίηekoΙogia: Ja çfαrë shkαΚton…!

Sipas gjin.egologëve ka femra që mund tu duket i tm.errshëm se.ksi gjatë menstruacioneve dhe disa të tjerave

mund t’ju pëlqejë shumë, kjo varet nga zgjimi se.ksual i gjithësecilit.Me men.struacione lubrifikimi

do të jetë më i madh dhe natyral, prandaj mund të kënaqeni më shumë, shkruan ShkodraNews.

Përgjithësisht femrat supozojnë se meshkujt nuk pëlqejnë që të bëjnë se.ks gjatë kësaj periudhe të muajit.

Ama nëse jeni kurioze se çfarë partneri juaj mendon flisni me të përpara. Kujdes! Përdorimi i pr.ezervativit mund të jetë i rehatshëm dhe s.eksi bëhet i sigurtë.

Mjekët thonë se edhe pozicioni që zgjidhni për të bërë se.ks mund t’ju ndihmojë. Femra e shtrirë në kurriz mund të jetë një pozicion i mirë për të pasur më pak gj.akderdhje.

Ama kini kujdes! Edhe nëse bëni se.ks gjatë me.nstruacioneve mund të ngeleni shtatëzënë.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *