February 25, 2024
Lajme

Të bësh DA’SHURl kur jeni me “α to”?! Befasōn mjękja

Secili bën zgjedhjet e tij në lidhje me pref erencat e të bërit dashuri, por kohët e fundit po qar kullon një dilemë e madhe rreth kësaj teme.

Kjo dilemë lidhet me fa ktin nëse duhet bërë dashuri kur femra është me “ato” apo jo.

Nga shumë son dazhe të kryera, afro 45% e femrave kanë dekl aruar se nuk pëlqejnë ta bëjnë atë veprim në ato ditë.Por, ajo që ka ma hnitur më shumë është fakti se 55% e tyre janë përgjigjur se nuk e kanë aspak pro.blem të bëjnë dashuri kur janë me “ato” dhe ky fakt nuk u shkakton asnjë be.zdi.

Duke vlerësuar fa ktin se shumica e të ank etuarave është përgjigjur “PRO” bërjes së dashurisë kur femra është në ato ditë, një nga mjeket më të njohura ka vendosur të “th.yejë” heshtjen dhe ka dhënë mendimin e saj rreth kësaj çështjeje.

“Kam lexuar se shumica e femrave që pëlqejnë të bëjnë dashuri kur janë me “ato” e pref erojnë pasi shka kton më shumë lub rifikim”, thotë mjekja.

Por, sipas saj trupi është një krijesë bio logjike dhe është i ndë rtuar në mënyrë të tillë që të kryejë me kor rektësi proc eset e tij të plota, ndaj dhe shkencërisht është vërtetuar se gjatë atyre ditëve nuk është e këshi llueshme bërja e dashurisë, edhe pse shumica mund të jenë kù ndër.

Në një studim të kryer në Oklahoma, ka rezultuar se femrat që nuk e kanë pasur aspak pro blem bërjen e dashurisë kur janë me “ato” më pas kanë rap ortuar disa pro.bleme me trupin e tyre.

Kështu, shumica ka treguar se disa orë më pas kanë përjetuar dh.imbje të mëdha ndërsa të tjerat kanë thënë se kanë qenë më të prèkùra ndaj inf.eksioneve.

Për më tepër në lidhje me këtë temë, mjekja e njohur kërkon t’u bëjë ápèl femrave duke i vënë kap akun kësaj çështje.

“Ju mund të keni pre ferencat dhe zgjedhjet tuaja dhe gjithçka mund të ndodhë sipas dëshirës tuaj, por nga ana mjekësore nuk ua rek omandoj aspak.

Arsyeja?”Nëse ju zgjidhni të bëni dashuri gjatë periudhës kur jeni me ato ju keni shumë shanse për të mbetur sht.atzënë, ndaj këshilla ime do të ishte, dùròni dhe tregoni kujdes.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *