Të gjit hë ρo ρroυοjnë POZlClONlN “t υrk”, këto Ιëυizje i garantojnë ÇlFTlT k ënaqέsi ρa fund

Dëshironi të ndizni pa/sion në dhomën e gj/umit? Eks/perimentimi me po/zicione të ndryshme të se/ksit është një mënyrë e thjeshtë për t’i dhënë një shtysë jetës suaj të se.ksit.

Por ka edhe disa mënyra të tjera të cilat ju vijnë në ndihmë dhe ua bëjnë jetën tuaj in.time edhe më të zj/arrtë.

Dhe tani, ka një lëvizje tjetër të çu/ditshme që ju do të dëshironi ta mësoni përmendësh për më vonë. 

Në këto ditë festash, shumë ç/ifte kanë provuar poz/icionin se.ksual të “Turqisë”.

Ndoshta nuk ju duket shumë interesante, por… ja si kryhet ky po/zicion:

Në po/zicionin e misionarit, gruaja duhet të sht/rihet me shpinë dhe këmbët e saj t’i ngrejë në ajër.

Partneri para penetrimit, duhet t’i shtyjë këmbët e saj mbi kokën e partneres dhe më pas të nisë penetrimin.

Ndërsa kërcen me entuziazëm, ata janë në gje/ndje të kapen në këmbët e nënshtruara për mbështetje.

Kjo është një lëvizje që ju siguron një kën/aqësi të shumëfishtë pasi ky poz/icion i lejon djalit të stimulojë atë më thellë.

Ju mund ta nisni ngadalë, dhe më pas nëse ju pëlqen, mund ta ndryshoni ritmin, shkruan Daily Star.