V αjza nga Shkodrα: E rυajta ρër n. atën e ραrë të mα rtesës dhe b υrri im itaIian QAVl si fëmijë kur kυptoi se e kisha për h. erë të ρarë

Sa herë preket tema e virg jërisë, ndjes hmëria është e lartë. Ka lexues për të cilët është diçka e tej kaluar, e të tjerë që e shohin ende sot si metër matës të moralit.


Për shtypje madje u bën dhe të huajve. Një vajzë shkodrane ka rrë fyer historinë e saj.

“Nuk jam e shëm tuar. As nuk jam prapanike. As nuk jam qe pur. Por më kanë zhgënjyer edhe mua në dashuri. Jam 27 vjeçe sot.

E kam qenë në një lidhje 3-vje çare me një djalë po nga Shkodra. U ndamë, më la më saktë se nuk më priste ma.

Donte të kon sumonin ak tin, unë doja që ta ruaja për natën e parë të martesës. Jo se jam fanatike, por sepse besoj në shenj tërinë e familjes.

As unë s’jam gabim, por as ai e këtu mendoj se ndi kon mënyra si jemi rritur e formuar të dy. Qava shumë.

Aq sa u dobësova dhe u bana 48 kg.Pas disa muajsh një komshie imja më bën një fejesë me shkuesi me një të njohurin e saj italian.

Alamet djali me e pa, e më thënë të drejtën kjo më shty ta njihja e të pranoja me dal me të.

Dolëm, më ngjiti. Edhe ai maroi pas meje. Vendosëm me u feju. Normal ma kërkoi me xhentilesë me kalu natën me të.

Por kur refu zova duke i thënë ‘unë jam femra e një personi vetëm’ nuk e zgjati më. Aty mendova se iku e s’ka me u kthy më.

Por jo ne u fejuam, brenda 2 muajsh u martuam dhe isha e tija natën e parë të martesës. Ai s’më kishte besuar. Kishte menduar se po them që jam e paprekur sepse kështu ‘jeni ju shqiptaret’.

Unë prap, tha ai, nuk e kisha problem nëse s’do ishe ndaj s’kam re aguar. Ka qarë me dën ese dhe aty më tha për herë të parë që më dashuronte deri në kockë dhe prej asaj nate ai çdo ditë më do më shumë e më shumë.

Sot jam në pritje të një fëmije dhe jemi shumë të lumtur. Nuk them që të gjitha vajzat duhet me prit se kjo të ban më të mirë. Por them që djemtë që të duan duhet të venë përsonin para ak tit”, shkruan e reja.