Νυsja shqiptare bëhet ta p… dhe ja çfare i b. ën bυrrit të saj…

Ajo që supo zohej të ishte dita më e bukur e jetës së tyre, nuk ka shk/uar ashtu siç mendohej

për një ç/ift në Korçë dhe fa;jin për këtë, mes aduket e ka pasur vetë nusja. Siç ka shpj/eguar korr/espondetja e Korçës në

emisionin “Aldo Morning Show”, nusja 21-vjeçare është de;hur aq shumë, saqë ka ka;fshuar në vesh bashkëshortin e saj.


Dhe jo një ka;fshim i vogël, por një mjaf/tueshëm i fortë sa për t’i sh;kaktuar atij gja;kderdhje.

“Më pas vjehrra e ka marrë nusen, e ka zhv;eshur, e ka çu/ar në shtëpi dhe dasma është mby/llur shpejt e shpejt”-raportoi korr/espondetja nga Korça.