Νgjαrje e rëηdë, DjαΙi e hα babain dhe…

Një ngja/rje e rë/ndë ka ndodhur në një nga lagjet periferike të Beogradit, më konkretisht në Glogonjski, ku i biri ka ng/rënë babain e tij për shtatë ditë me radhë.

Sipas mediave atje, i riu kishte pro/bleme të pra/pambetjes men/dore.

Lidhur me rast/in, policia u sinjalizua nga fqinjët, të cilët kishin ten/tuar për disa ditë të lidheshin me të moshuarin,

por në pamundësi dhe në kushtet kur nga apartamenti dilte një erë e keqe, u detyruan të njoftonin forcat e rendit.

Pasi hynë në banesë, policët gjetën co/pa të tr/upit të të moshuarit si edhe djalin e tij që fshihej në një pjesë të banesës duke qenë shumë i tr/embur dhe i përhumbur.

Dyshohet se ak/ti i kan/ibal/izmit ka ndodhur pasi djali me pro/bleme nuk ka patur çfarë të hajë pasi i ati kishte vde/kur duke u detyruar që të kon/sumojë pjesë të tr/upit te babait.