Azotiku i Fierit, vepra gjigande që u shit për skrap

Ndërtimi i Azotikut të Fierit nisi në nëntor 1965. Vepra u vu në shfrytëzim më 17 shkurt 1967.

Aty janë prodhuar plehra kimike me bazë azoti. Prodhohej Nitrat – Amoni (NH4NO3) me përmbajtje të lëndës aktive 34-35 %.

Kapaciteti i prodhimit ishte 120 000 ton/vit. Janë prodhuar realisht 90-110 mijë ton në vit.

Më pas u ndërtua linja e prodhimit të uresë me 46 % lëndë aktive me kapacitet 200 000 ton/vit.

Kështu kapaciteti i prodhimit në vitin 1989 shkoi në 320 000 ton.

Paisjet e Azotikut u blenë me financim kinez, pas nënshkrimit të një marrëveshje të posaçme kredie të nënshkruar në vitin 1966.

Kredia kineze për Azotikun, ndryshe nga afro 30 vepra të tjera të mëdha industriale, nuk u lëvrua në makineri e pajisje e teknologji nga RP e Kinës, por në vlerë monetare, duke blerë teknologjinë dhe një pjesë të makinerive e pajisjeve nga “Monte Catini” – sot “Monte Edison” një nga firmat lider në industrinë kimike në Itali e në botë, si dhe një pjesë tjetër në Gjermani.

Për montimin e teknologjisë dhe vënien në shfrytëzim të veprës kanë punuar së bashku specialistë italianë, kinezë dhe shqiptarë.

Vepra ndaloi së funksionuari pas rënies së komunizmit dhe në vitet e fundit u çmontua dhe u shit për skrap! (Adi Darsi)