Β. υrri kritikon gj …ksin e g. rυas së tij shqiρtare para gjithë familjes, por përgjigjja e saj është eρίke

Burri bëri një sh aka të ke qe për gji njtë e gruas përpara të gjithë familjes, por gruaja ia kthen atij me një përgjigje të shkëlqyer.

Ne të gjithë e njohim atë person që i pëlqen të tallet me të tjerët duke bërë shaka të pa këndshme dhe pa respekt.

Por siç thonë: Qesh mirë, kush qesh i fundit!Ndonjëherë është e pamundur të ruhet kontrolli, sidomos kur dikush pos htërohet para të gjithëve.

A rma më e mirë e mbro jtjes është ta bësh të heshtë personin në fjalë me një përgjigje të shkëlqyer.Pro tagon isti i tregimit tonë ka tris htuar keq duke kri tikuar gruan e tij para fëmijëve të tyre.

E gjitha fillon me një darkë familjare. Djali më i vogël i bën të atit një pyetje:“Babi, sa lloje të gjinjve ekzistojnë?

”Babai, i be fasuar, përgjigjet:“Epo, bir. Ka tri lloje të gjinjve – kur gratë janë 20 vjeç, gjinjtë janë si pjeprat: të rr umbul lakët dhe të fortë.

Kur ata janë 30, 40 dhe 50 vjeç, ato janë si dardha: ende të bukur, por pak të ‘varur’. Pas 60-ave, ata janë si qepë..“Qepë?”

“Po, kur i sheh ata, ia plas në lot”.Nëna dhe vajza u hid hëruan. Kjo e fundit e pyet nënën:“Mami, sa lloje penisi ekzistojnë?”Nëna, e hab itur, përgjigjet:

“Epo, e dashura ime. Një mashkull kalon nëpër tre faza: në të 20-at ai është si një lisi: i madh dhe i fortë.

Në 30, 40 dhe 50 vjeç është si një thupër: fle ksibël, por ende e besueshme. Në moshën 60 vjeç ai është si pema e Kris htlindjeve”.

“Si një pemë e Kris htlindjeve?”“Po, pema është e vde kur nga rrën jët dhe topat në të janë vetëm një zbukurim”.

Burri i saj mbeti i heshtur për gjatë gjithë darkës … Nëna dhe vajza panë njëra-tjetrën.Shpresojmë që burri të ketë mësuar një mësim të rëndësishëm: Mos qeshni kurrë në kurriz të të tjerëve.