Sa duan f emrat të zgj@së …ksi? Më shumë nga sa ua merr m. endja

Një nga problemet më të zakonshme në një marrëdhë nie, sipas asaj që vetë çiftet pranojnë në vizitat e tyre tek mjekët specialistë dhe këshilltarët,

është cilësia e marrëdhë nieve se.ksuale dhe, veçanërisht, kohëzgjatja e aktit se.k.sual dhe para lindjes. Por, sa kohë duan gratë të zgjasë s? 

Sidoqoftë, ato duan që kohëzgjatja të jetë më e gjatë nga sa mund ta imagjinoni, sipas një sondazhi ndërkombëtar në të cilin morën pjesë pothuajse 3,836 njerëz nga e gjithë bota.

Në pyetjen “Sa kohë do të dëshironit të zgjaste se.ksi?” gratë në të gjithë botën u përgjigjën mesatarisht 25 minuta e 51 sekonda, ndërsa burrat 25 minuta e 43 sekonda.

Vini re se kohët e mësipërme përfshijnë kohëzgjatjen e veprimit se.ksual pa paraprake!

Sidoqoftë, pritjet e të dy gjinive janë larg realitetit.

Sipas hulumtimit, kohëzgjatja aktuale e se.ksit në shumë vende të botës duket se është larg idealit.

Edhe në pesë vendet me performancën më të mirë se.ksuale, kohëzgjatja aktuale ishte shumë më e ulët sesa dëshironin. 

SHBA dhe Kanada: 17 minuta mesatarisht;Britania e Madhe: 16 minuta e 58 sekonda; Australia: 16 minuta e 34 sekonda; India: 15 minuta e 15 sekonda