“G.rυan, nënën, tezen dhe…”: 23-vjeçari i t mεrrshëm Ιë sht.atzëηë gjγsmën e fisit dhe më pas…

Lë shtatzënë të dashurën e tij, më pas nënën, motrën dhe tezen e saj. Nuk është një barcaletë, por një histori e vërtetë, ajo e Alfios e treguar në

programin “La Bomba” për Radio DeeJay, në Itali. Alfio është një djalë 23-vjeçar kalabrez i bukur, i lidhur me një vajzë 19-vjeçare. 


Kur zbuloi për sht atzëninë e saj nuk u lumturua shumë, kështu që vendosi që të mos bënte më s.. e .k .s me të, për shkak të bll oki m it të psik olog jik që iu krijua për shkak të situ atës.

Kjo bëri që të hapej me nënën e të dashurës, kështu që gruaja e sh qe tës uar nga fakti se mund të tr a dh tont e të bijën, u ofrua për të plotë su ar nevojat e tij s, duke shkuar bashkë në sh trat.

Por ky moment pas io ni u pas ua me një “sur prizë” aspak të këndshme, Alfio zbuloi se edhe vjehrra e tij mbeti shtatzënë.

Kështu në gjendje de .pre./sioni, i riu u ngus hëllua me tezen e të dashurës së tij, deri kur përfunduan në shtrat bashkë… por edhe ajo mbeti shtatzënë.

Alfio tenton të shpëtojë nga kjo situ atë dhe ikën jashtë shtetit në një qendër ngus hël limi, ku takon motrën 17-vjeçare të së dashurës së tij.

Ai fillon të hapet me të, por edhe me adol esh e nten përfu n doi në shtrat, duke e lënë shtatzënë.

Alfio u ar. r.a t is nga Italia, por ajo që mbetet për t’u verifikuar, është nëse të gjitha kanë mbetur sht atzënë realisht, apo ishte thjesht një gjetje për të futur në t el as he të riun.