‘Mamaja më dërgoi tek xhαxhai në Tiranë, ai me υishte si g. rυa për të këηαqur b.υrrat’

Bëhet fjalë për abu.zimin se.ksual online tek fëmijët.

Shfr ytëzimit ndaj fëmijëve fatk eqësisht duket se është më i përhapur se të dhënat dhe informacionet publike të institucioneve.

Me ndihmën e UNICEF-it në studio janë rrëf yer 3 histori të dh.imbshme të 3 vajzave duke ruajtur ano nimatin e tyre.

Mirela Milori: Për ta sjellë më afër se çfarë ndo dh ne do të ndjekim disa inserte të shkurta të tre rrëfi meve. Kemi kërkuar në fakt të kishim rrëfime të fëmijëve, binte ndesh me ligjin,

nuk na lejohej qoftë me fytyrë të mbuluar me anonimat shkeleshin të drejtat e tyre, falenderoj UNICEF-in që ka bashkëpunuar me ne dhe na ka dhënë tre inserte të shkurtra për atë që vërtet ndodh, i ndj ekim:

‘Isha 7 vjeç kur një i afërm më dhu.noi se.ksualisht. Megjithëse kam kaluar një fëmijëri të qetë, tani që duhet të krijoj një familje, kam fri kë dhe nuk gjej gu xim të njihem me djemtë.

Kam frikë nga paragjykimi i tyre dhe i shoqërisë’.‘Isha 8 vjeç kur mamaja më dërgoi në kryeqytet tek xhaxhai për një të ardhme më të mirë.

Ajo nuk do ta marrë vesh kurrë që e ardhmja që më priste ishte të vishesha si grua për të kën aqur burrat. Xhaxhain e arr.estuan, por fëmijëria ime u rrë nua përgjithmonë’.

‘Isha 13 vjeç kur mamaja më detyroi të martohesha me një djalë pak më të madh se unë. Më pas një bandë më rrë.mbeu dhe më shfr ytëzoi se.ksualisht.

Edhe pse policia u njoftua, nuk u mor asnjë masë kundër tyre.

Kur mbeta shtatzënë, mamaja vendosi të më martonte me një burrë 40 vjeç i cili më çoi në Gjermani, ku vazhdova të shfr.ytëzohesha se.ksualisht’.