RRËFlMl i 29 υj. ècaręs: “Ja si ràshë në DASΗURl me ΒURRlN e m.àrtυar”…

Unë jam 29 vjeç dhe i da;shuri im është 34 vjeç. Për herë të parë u takuam gjashtë vjet më parë kur isha në një martesë me

personin që në atë kohë ishte pa;rtneri im. Kisha rastin ta shikoj atë në sallë dhe pashë në këtë njeri diçka të mrekullueshëm. 

Kur a pashë atë, be;fasisht gjithçka dhe të gjithë të tjerët u larguan nga mendja e ime, përfshirë edhe të da;shurin tim.

Ai më pa se unë po shikoja atë derisa po ecja. Kështu, ai erdhi tek unë, më sh;trëngoi dorën dhe më tregoi emrin e tij. Pasi shkova në shtëpi, menjëherë ia dërgova ftesën për miqësi në facebook dhe ai më pranoi.

Por ne nuk komunikuam asgjë, sepse atëherë unë kisha një person tjetër që isha në Iidhje. Pas katër viteve, kur marr;ëdhënia ime me partnerin tim ishte theIIësisht e pak;ënaqur dhe dëshiroja t’i jepja fund dashurisë më të, papritmas më erdhi një tekst në facebook.

Ai ishte personi që në dasmë ma sht;rëngoi dorën, i cili më shkroi se kishte ardhur në dasmë vetëm për të më parë mua.

Isha e be;fasuar, por nuk mendova shumë për këtë derisa më në fund e ndërpreva Iidhjen më ish të da;shurin. Pastaj fillova të flisja me këtë djalë çdo ditë.

Ai arriti të më bind që një natë të dal më të. Ne e pu;thëm atë mbrëmje teksa ai më rr ëzoi në sht;rat. Kurse, natën e dytë b;ëmë marr ëdhënie sek suaIe.

Por, pas kësaj marr ëdhënie, ai nuk më kontaktoi më në facebook për një javë të tërë. Unë fillova të mendoj se ai nuk po më donte më. I shkrova për të pyetur se cili ishte probIemi.

Ai më tregoi se ishte i ma;rtuar, por që ishte das;huruar me mua në shikim të parë. Unë që atëherë nuk mund të ndërpres dot Iidhjen më atë edhe pse është i ma;rtuar, kështu që Iidhja e jonë ende vazhdon.

Se ksi me të është i jash;tëzakonshëm. Ne kemi provuar shumë herë për t’i dhënë fund kësaj Iidhje, por që nuk po arrijmë ta zgjasim ndërprerjen më shumë se një javë.

Unë nuk e largoj dot atë nga koka ime. Ai thotë se e do gr;uan e tij, por më do ndryshe dhe kjo vetëm po e rrë;non atë.