Κjo është n. υsja shkodrane që trαd. htonte b. υrrin me kύηatin

Ajo që mund të konsiderohet si dita më e veçantë në jetë u kthye në një nga ditët më të tm er rsh me për një ç/iftit të sapomartuarish.

Gjatë festës, protagonist u bë një nga të ftuarit i cili kishte siguruar një video, ku shikohej gruaja e sapomartuar me burrin e motrës së saj e cila ishte shtatzënë.

Kaseta ishte pothuajse 5 minutëshe dhe ajo u vendos në një ekran të madh gjatë cer/emonisë martesore, ishte menduar paraprakisht një gjë e tillë me qëllim për të pos ht ëru ar “gruan t ra dh tare”.

Video u bë menjëherë vir ale dhe shka k toi shumë rea gim e në rrjet, disa prej tyre mendonin se video është reale dhe në drejtim të gr/uas vërshuan një mori komentesh neg at ive.

Disa të tjerë mendonin se klipet janë përdorur si mar/ifet marketingu për të tërhequr sa më shumë sh/ikues.

Video e pu/blikuar po bën xhiron e botës, në të shihet ç/ifti i cili ishin vendosur pranë njëri tjetrit dhe po shikonin në praninë e familjarëve dhe miqve filmimet e videos.

Në momentin e fundit të filmimeve burri i thotë gruas së tij “A mendove se nuk e dija?”,

ndërsa gruaja u kundërpërgjigj duke hedhur buqetën e luleve që mbante në dorë në drejtim të partnerit të saj.