Nëna e 3 fë.mijëυe fΙet për υα rësinë nga … ksi: As 5 h. erë në ditë nuk më mjαftoη

Një nënë fëmijësh ka folur për var ësinë e saj ndaj s.e.ksit duke thënë se mar/rëdhëniet “pesë herë në ditë” nuk ishin të mjaftueshme.

Nëna e tre fëmijëve Rebecca Barker ka zbuluar se sjellja e pandreqshme e ka konsumuar atë që nga viti 2014 dhe ka shkat/ërruar një marrëd/hënie.37-vjeçarja tha se ajo lutej vazhdimisht për s.e.ks.

Ajo i tha BBC-së: “Në rastin më të keq madje edhe të bërit marrë/dhënie s.e.ksuale pesë herë në ditë nuk ishte e mjaftueshme. Ndjeja sikur i gjithë trupi im e dëshironte atë.

5 minuta më vonë e doja prapë”.Rebecca tha se ajo u ndje “e tu.rpëruar dhe vetmitare”, duke qëndruar në shtëpi, sepse ajo nuk mund të ishte rreth njerëzve të tjerë.

Etja për s.e.ks shka/tërroi marrëd/hënien e saj, sepse i dashuri i saj “nuk e kuptonte” sjelljen.

“Ai më aku.zoi për tra.dhëti, ai mendonte se duhet të isha ndjerë fa jtore për këtë dhe për këtë arsye kam dashur të bëj s.e.ks me të”, tha ajo.

Rebecca ishte di.agnostikuar me d.epresion pas lindjes së fëmijës së saj të tretë.

V/arësia nga se.ksi nuk njihet nga NHS, por shpejt mund të miratohet si një çrreg/ullim i dh.embshëm nga Or.ganizata Bo.tërore e Sh.ëndetësisë.

E Rebecca dëshiron që personat e varur nga s.e.ksi të marrin të njëjtën ndihmë si njerëzit të cilët janë të lidhur me alk.oolin.