Β.υrri im shίkon shumë ρ…rno, ρor ajo që b. ën me mυa është edhe më e t υrρshme…

Letra e një gruaje drejtuar psik.ologe Deidre: Burri im shikon kaq shumë po.rnog.rafi saqë kur e bëjmë bashkë nuk arrin asnjëherë në org.azmë.

Unë jam 31 dhe ai 38. Ndihem sikur nuk jam e mjaftueshme për të.Është kaq zhg.ën jyese të dish që ai fillon të shikojë po.rnog.rafi, por nuk mundet me mua.

Unë jam pak mbip eshë, gjë që ai më kujton pa ndër.pre.rje.

Kjo më bën të ndihem edhe më keq për veten time.Unë kam pr ovuar të flas me të në lidhje me këtë,

por ai nuk duket se e kupton që zakoni i tij i përditshëm i por,n.ografisë po shkat.ërron lidhjen tonë s.e,ksuale.

Deidre thotë: Në vetvete, shikimi po,rnografisë ka ten.dencë të ketë një efekt mpirës.

Fol më burrin tënd për këtë dhe gjeni një zgjidhje. Ju nuk e vlerësoni veten mjaftueshëm dhe meritoni shumë më shumë.