Ηίstoriα e fό rtë nga Kυkësi: I dόΙën s γtë υeηdit kυr i b. ëra këtë gjë

Historitë er oti ke që ndahen me lexuesit janë shpesh herë edhe lek sione se për çfarë duhet patur shumë kujdes kur eks perime ntoni në int imitet.

Kjo është historia e rr ëf yer.“Hi njerëz, si ju ka lali gjithëve? Jam 24 vjeç kuksian, ama punoj si ma i miri në Londër.

Jeta më ka buzëqeshur, po ashtu edhe me femrat më ka ecur vaj qysh adole shent.Po lexoja këto letrat, e në fa kt nuk janë asgjë para asaj që më ka ndo dhur mua me një vajzë këtej. U tregova pak idiot në fa kt.

Ajo ishte e vi.rgjër. Më pëlqente shumë, kisha kohë që ng.acmoja dhe doja ta kapja. Nuk ma merrte mendja që ishte e vi.rgjër, e kisha menduar që nuk do bëja se.ks me të normal, por veç an.al.

E kisha ndarë k eq mendjen eeee. Kështu që kur vendosëm më në fund të fli nim bashkë, se ajo bënte naze unë ja bëra direkt an.al. Pa asnjë me todë rel aksuese e hiq…

E shkr eta, mu dhimbs se pa ditur çfarë është se.ksi i dolën sytë vendit. Nisi të qante e shkr eta dhe më tha që s.eksi qenka gjëja më e shp ifur dhe e dh.imbshme në botë. Jo moj, i thashë, çfarë po thua.

E nuk pranonte me javë më për të shkuar, as se.ks nga para. Oh, ça kam heq ur. Por për sfi dë s’doja të ndahesha prej saj. U ndj eva shumë ke q.

Tani atë vajzën e kam akoma, e kemi kaluar në s.eks normal. Por akoma tm.err ohet nga eksperienca e parë.

Një shok më thotë hë se më shumë të do, por në f akt u nxi tova më duket.Për nuse s’do e marr jo sepse e dua shqiptare si tërë emig rantët,

por do e mbaj derisa të shl yej fa jin që kam bërë e ta nxj err të gatshme në jetë. Hahaha. Si mendoni? A kam vepruar gabim? Apo vërtetë kjo kështu më do më shumë?”, shkruan ai.