Ηίstoria sho kuese e g. rυάs së r.e: Ndihem e tυr ρëruar nga ajo që po më bën b. υrri…!!!

Ndihem aq fa jtore që e lashë bashkëshortin tim të më tra jtonte dhe më rr.ahte kaq keq. Unë jam aq e pakënaqur, por nuk kam besim t’i them atij se si ndihem.

Ai është mbizotërues dhe nuk më lejon të flas me askënd. Ai më thotë çfarë duhet të vesh dhe se sa herë duhet të shkoj në supermarket.

Nëse ai bën një punë të vogël në shtëpi, ai pret një medalje. Ai është 36 vje çar, ndërsa unë jam 32 vjeç are.

Ai më dërgoi mua dhe djalin tonë katërvj eçar në një fshat të largët, ku nuk kam miq dhe djali im nuk ka askënd që të luajë.Burri im punon jashtë vendit dhe kthehet çdo tre muaj për katër ditë.

Ai më merr në Skype çdo herë që ai dëshiron dhe gjithmonë përfundon kur dëshiron.

Ai mban paratë e veta për veten dhe unë kam vetëm pagën time të vogël për të mbajtur veten dhe djalin tim.

Unë shpresoj se ai do të lexojë kolonën tuaj dhe ta kuptojë këtë.Përgjigja e psikologes:Burri juaj është një dhu.nues abu ziv.

Nuk ka gjasa që ai të ndryshojë çfarëdo që unë them dhe kjo situatë po dëmton edhe djalin, edhe juve poashtu.

E-fletëpalosja “Partneri ab.uziv” do t’ju ndihmojë të përfundoni këtë marr ëdhënie.

Shkoni te miqtë e vjetër dhe jini e ndershme në lidhje me atë që po ndodh në mënyrë që ata të mund t’ju mbështesin.