Κjo është mësυesja 40-υj eçαre e b.ërί me stυdentët e saj ρasi ajo kishte m αrrë më shυmë se 10 υetα

Prindërit i dërgojnë fëmijët në shkollë për të mësuar, por një s kandal i madh është zb/uluar. 

Një mësuese është zbu/luar se e ka bërë në krevat dhe n/ë makinë me nxënësit e saj, ata që pranonin ajo u vinte nota të mira.

Mësuesja 40 vjeçe u kërkonte numrin nxënësve të saj dhe ata që pranonin u ”ofronte mësime falas në shtëpi”.

U zbu/lua se ajo mund të ketë kryer marr/dhënie me 40 nxënës. Ata që nuk pranonte ajo i ngelte në klasë.

Mësuesja me emrin Yokasta besohet se ka kontaktuar me rreth 40 djem të rinj dhe ka ftuar një duzinë prej tyre në banesën e saj.

Madje d yshohet se ajo e ka bërë me rradhë me disa prej tyre.