February 26, 2024
Lajme

E ραbesυeshme, pΙΙakat Ιëvizin si dαllgë deti…! (Video)

Një fe nomen i pa besueshëm ka ndodhur pranë portit të Cad imare në It ali.

Pllakat nisin të valëzohen njësoj si të jenë dallgë deti, ngrihen dhe ulen në mënyrë të çu.ditshme.

Sipas mediave lokale fe nomeni shkaktohet nga dallgët e detit që është shumë pranë,

ndërkohë ka edhe nga ata që thonë se kemi të bëjmë me një m an ipu lim nëpërmjet imazheve 3D. 

SHIKO VIDEON

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *